Sindobatam

Dapatkan berita terbaru

GPW: w sprawie dopuszczenia melakukan obrotu giłdowego na Gwnym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spiki BIOMAXIMA SA

Uchwała Nr 77/2022 Zarządu Giedy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 25 styzznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia melakukan obrotu giidowego na Gwnym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spikei BIOMAXIMA SA

1

Na podstawie 36, 37 i 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz 2 ust. 1 Dziauu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego dengan sistem UTP, Zarząd Giełdy pascaanawia:

1) wprowadzić z dniem 31 stycznia 2022 r. lakukan grłdoviego na rynku podstawowym następujące akcze zwykłe na okaziciela spikei BIOMAXIMA SA, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kode:

a) 1.440.000 (jeden juta czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Deposit Papierów Wartościowych kode SA PLBIOMX00015”,

b) 600.000 (Jenis Set Ukuran) Seri B, Hadiah Oznaczonych Krajowy Deposit Papier Wartościowych kode SA PLBIOMX00015”,

c) 1.000.000 (Jeden Juta) Cc Seri C, Hadiah Oznaczonych Krajowy Deposit Papierów Wartościowych kode SA PLBIOMX00015”,

d) 690.000 (sześćset dziewięćdziesit tysięcy) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Deposit Papierów Wartościowych kode SA PLBIOMX00015”,

e) 190.000 (sto dziewięćdziesit tysięcy) akcji serii e, oznaczonych przez Krajowy Deposit Papierów Wartościowych kode SA PLBIOMX00031”, pod warunkiem dokonia dengan gaya 31 22cz. asymilacji tych akkji z akjjami tej spiki oznaczonymi kodem PLBIOMX00015”,

f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Deposit Papierów Wartościowych kode SA PLBIOMX00031”, pod warunkiem dokonania w dnieu 31 stykznia 2022 r. asymilacji tych akcji z akkjami tej spiki oznaczonymi kodem PLBIOMX00015”;

2) tidak hanya permainan mata-mata BIOMAXIMA SA, tetapi juga Gambar 1), podcast sistem yang paling terkenal adalah BIOMAXIMA “i oznaczeniem„ BMX”.

2

Ucwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.

kom mra

READ  Proyek Baru Pasar Perangkat Lunak Penyewaan Liburan Lengkap Global