Sindobatam

Dapatkan berita terbaru

“Mój prąd” 4.0 2022 – wniosek i zasady. Jak dostać dotacje?

Kolejna edycja programu “Mój prąd” rusza od piątku. Lihat lebih banyak foto yang bagus dan lakukan pemasangan panel fotowoltaicznych. Największe wsparcie – nawet lakukan 20,5 tysiąca złotych – mogą liczyć ci, którzy rozszerzą inwestycję o magazyny energii i systemy zarządzania energią.

Rozpoczynający się w piątek nabór wniosków dengan kolejnej edycji programu “Mój prąd” potrwa lakukan 22 grudnia bądź lakukan wyczerpania przewidzianej alokacji, czyli 350 juta zł.

“Mój prąd” a zmiana przepisów dla prosumentów

Czwarta odsłona programu “Mój prąd” w przeciwieństwie do poprzednich edycji ma inne warunki udzielania dotacji dla beneficjentów, co jest związane ze zmianą przepisózechń dosuromentów. Od początku kwietnia osoby, które staną się prosumentami, nie będą rozliczane w ramach bilansowania ilościowego z wyprodukowanej energii – tak jak to było dotąd – a będąedąjawać.

Sistem sekarang, tzw. net–billing to rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta. Pieniądze ze sprzedaży nadwyżek energii trafiać będą do tzw. depozytu prosumenckiego, z którego będzie można płacić za energię pobieraną z sieci w sytuacji, gdy domowa mikroinstalacja będzie jej produkować za mało. Wprowadzenie net–billingu ma zapewnić dalszy rozwój energetyki obywatelskiej i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych.

Osoby, które stały się prosumentami przed końcem marca br. jeszcze przez 15 lat rozlicza się będą za pomocą tzw. net-meteringu wykorzystującego sistem opustów. Zgodnie z nim za jedną jednostkę energii wprowadzoną lakukan sieci prosument może pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 lakukan 0,7.

Zgodnie z warunkami “Mojego prądu” 4.0 z dotacji będą mogli skorzystać ci, którzy wejdą do nowego sytemu rozliczeń prosumentów, czyli net-billingu.

Narodowy Fundusz rodowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, e nowy “Mój prąd” ma zachęcać lakukan większej autokonsumpcji prądu w domach, czyli w miejscu jej wytworzenia. Perpanjang te dotacje będzie można dostać na kilka elemenów budujących efektywny sistem energetyczny wykorzystujący energię słoneczną.

READ  Industri kimia - Perusahaan "Bashem" meningkatkan modal melalui penempatan pribadi

“Mój prąd” – zasady i maksymalne kwoty dotacji

Tak jak w poprzednich odsłonach programu wsparcie finansowe będzie można dostać lakukan samaj instalacji paneli fotowoltaicznych. W “Moim prądzie” 4.0 taka maksymalna dotacja wyniesie 4000 zł (w trzeciej odsłonie programu było to do 3 tys. zł). Jeli jednak wnioskodawca zdecyduje się na kilka elemenów systemu, dotacja melakukan paneli PV wzrośnie melakukan 5000 zł.

Lakukan fotowoltaiki magazyn cieepła, otrzymamy dodatkowo lakukan 5000 zł, magazyn energii – lakukan 7500 tys. zł, sistem wybierając zarządzania energią w domu, tzw. EMS (sistem manajemen energi) – lakukan 3000 zł.

W sumie maksymalna dotacja będzie mogła wynieść lakukan 20,5 tys. z.

“Moj prąd”. Kiedy inwestycja się zwróci?

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski w rozmowie z PAP przekonywał, e przy nowym systemie rozliczeń prosumentów, biorąc pod uwagę obecne ceny energii, dotacje z Funduszu panel, aęe wórjcże

– Biorąc pod uwagę system net-billingu oraz obecne ceny energii, bezzwrotne dotacje z NFOŚiGW oraz ulgę termmodernizacyjną, czas zwrotu inwestycji w panele PV oraz systemy magazynowania na energico mować. 8,5 lakukan 9 lat. Według wyliczeń ekspertów sam sistem intelijen zarządzania energią pozwala skrócić zwrot inwestycji atau dodatkowy rok. Z kolei sama inwestycja w panele zwraca się w ok. 7,5 roku. S to bardzo korzystne stopy zwrotu dla prosumenta zwłaszcza, e ​​obecnie ywotność paneli potrafi sięgać 25 lat – tłumaczył wiceszef Funduszu.

ródło zdjęcia głównego: Shutterstock