Sindobatam

Dapatkan berita terbaru

Lubisz odloty? Wystartuj po 45 tys. zł pensji


Penulis: MATERIAŁY PRASOWE
pieniądze/banknoty


Osoby odporne na stres, z wyobraźnią przestrzenną, podejmujące samodzielnie decyzje mają szansę zostać kontrolerami ruchu lotniczego. Polska Agencja eglugi Powietrznej ogłosiła nabór na to stanowisko; miesięczne wynagrodzenie ke nawet 45 tys.zł; zgłoszenia można składać lakukan 9 marca br.

Polska Agencja eglugi Powietrznej (PAŻP), ze względu na pandemię koronawirusa, informuje, e nabór na kontrolera ruchu lotniczego nie olehł organizowany od dwóch lat. Z danych Agencji wynika, e rednio 100 osób na miejsce zgłasza się podczas każdej rekrutacji na kontrolerów ruchu lotniczego.

Kandydaci na to stanowisko przechodzą wieloetapową rekrutację, a następnie wielomiesięczne szkolenie, które po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów i zaliczeniusi poękoleiócó. Kurs odbywa się w Warszawie – jedyny w Polsce ośrodek szkolenia cywilnych kontrolerów prowadzi Polska Agencja eglugi Powietrznej.

Waśnie otworzyła się szansa dla tych, którzy docelowo chcieliby pracować w ośrodkach kontroli w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Kontrolerami olehć tysiące osób – zostaje kilkanaście. Chętni na to stanowisko musz mieć wykształcenie rednie, znać język angielski w mowie i piśmie, biegle posługiwać się językiem polskim oraz mieć nienaganną dykcję – przekazała PAŻP. Jak dodaje Agencja, proses rekrutacji saya dalsze szkolenie sprawdzą natomiast predyspozycję lakukan pełnienia zawodu kontrolera ruchu lotniczego, a więc odporność na stress, pracę pod presją, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie i umiejętność pracy w grupie, samodzielne podejmowanie decyzji

Wyszkolenie jednego kontrolera ke koszt dla Agencji rzędu 600 tys. – 1 juta z. Jak zapewnia PAŻP, w trakcie nauki każdy kursant będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. Zarobki już pełnoprawnych kontrolerów, to z kolei kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych brutto miesięcznie, w zależności od stażu i zajmowanego stanegoiska operacy

Dyżur kontrolera trwa 7,5 godziny, z czego 5,5 godziny pracownik spędza na stanowisku operacyjnym. Wynika to z obowiązkowych 1-godzinnych przerw po każdych dwóch godzinach pracy operacyjnej. W tym czasie kontrolerzy mają możliwość odpoczynku saya regeneracji korzystając np. z basenu, sauny, siłowni, sali gimnastycznej, czy kortów tenisowych.

Jak poinformowała PAŻP, nabór potrwa do 9 marca 2022 roku. Więcej informacji chętni mogą znaleźć w ogłoszeniu na stronie pansa.pl w zakładce karira. PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniamy nawigacji lotniczej, systemami czności i systemami wspomagającymi lądowanie.

sonda

Czy zyskasz dan Polskim adzie?